TERMINI ZARUČNIČKIH SUSRETA PRIPRAVE ZA BRAK U PASTORALNOJ GODINI 2016./2017.

 

 

SLATINSKI  DEKANAT

Slatina, pastoralna dvorana sv. Josipa  (Trg Sv. Josipa 11) u 19.30 sati

1) 3. - 7. listopada 2016. godine (19.30)

2) 6. - 10. ožujka 2017. godine (19.30)

3) 8. - 12. svibnja 2017. godine (19.30)

 

NOVLJANSKI DEKANAT

Novska, vjeronaučna dvorana Župe Sv. Luke Evanđelista (Trg Luke Ilića Oriovčanina) u 19.00 sati

1) 2. - 4.  i  10. - 11. rujna 2016. godine (19.00)

2) 17. - 19.  i  25. - 26. veljače 2017. godine (19.00)

 

NOVOGRADIŠKI I NOVOKAPELAČKI  DEKANAT

Nova Gradiška, Dvorana Bl. Alojzija Stepinca, A. Stepinca 1 u 19.00 sati

1) 12. - 16. rujna 2016. godine (19.00)

2) 6. - 10. veljače 2017. godine (19.00)

3) 8. - 12. svibnja 2017. godine (19.00)

 

NAŠIČKI DEKANAT

Našice, Duhovni centar Emaus (Kralja Tomislava 1) u 19.30 sati

1) 7.-11. rujna 2016. godine (19.30)

2) 13. - 17. veljače 2017. godine (19.30)

3) 8. - 12. svibnja 2017. godine (19.30)

4) 4. - 8. rujna 2017. godine (19.30)

 

 

POŽEŠKI I KAPTOLAČKI  DEKANAT

Požega, Dvorana Sv. Terezije Avilske (Lermanova 1) u 19.30 sati

1) od 19. do 23. rujna 2016. godine (19.30)

2) od 20. do 24. veljače 2017. godine (19.30)

3) od 15. do 19. svibnja 2017. godine (19.30)

 

PLETERNIČKI  DEKANAT

Požega, Dvorana Sv. Valentina (Fra Kaje Adžića) u 19.00 sati

1) od 10. do 14. listopada 2016. godine

2) od 13. do 17. veljače 2017. godine

 

PAKRAČKI  DEKANAT

Pakrac, Župna dvorana  (Trg pape Ivana Pavla II. 3) u 19.00 sati

1) 3. - 4.  i  17.-18. veljače 2017. godine (19.00 sati)

2) 1. - 2.  i  7. i 9. rujna 2017. godine (19.00 sati)

 

Daruvar,  Župna dvorana (Trg kralja Tomislava 5) u 19.30 sati

1) 10. - 11 i  17.-18. ožujka 2017. godine (19.30 sati)

2) 3. - 4.  i  10-11. studenog 2017. godine (19.30 sati)

 

VIROVITIČKI  DEKANAT

Virovitica, Dvorana Sv. Franje  (Zvonimirov trg 8) u 19.30 sati

1) 12.-16. rujna 2016. godine (19.30)

2) 7.-11. studenoga 2016. godine (19.30)

3) 6.-10. veljače 2017. godine (19.30)

4) 2.-6. svibnja 2017. godine (19.30)

5) 11.-15. rujna 2017. godine (19.30)